Hvem er vi?

Dansk algeplast er en dansk virksomhed i Silkeborg. Vi laver plast der både kan gå i vand opløsning, samt kompostere. Ved at bruge polymere fra danske alge typer, imens vi udforsker metoder at høste disse på, der ligefrem kan have positiv virkning på fjorde, med ellers faldende fiskebestande. Alt dette, imens vi også udnytter algens enorme carbon capture potentiale.

Materialer

Dansk alge plast fokuserer primært på hårde plasttyper, med styrker op imod dobbelt så høje som de ellers anvendte syntetiske alternativer (PE/PVC) Men vi producerer også tekstil materialer, blandet med ålegræs/hamp/trådalge typer. Samt produktion af tynd plast, der kan anvendes til plasticposer.

Hvorfor alger?

Alger er i for høj grad en ikke udnyttet reccourse. Nogle alge typer har vist væksthastigheder så hurtige, at der ikke skal mere end 20 timer til, før de fordobler deres størrelse. Dette er fordi alger er jordens mest effektive organisme, til at lave fotosyntese. Faktisk er det estimeret at imellem halvdelen, og to trejdedele af alt co2 jordens naturligt renser, er algernes fortjeneste.

Dansk alge plast har modtaget støtte fra: