Materialer

Dansk alge plast fokuserer primært på hårde plasttyper, med styrker op imod dobbelt så høje som de ellers anvendte syntetiske alternativer (PE/PVC) Men vi producerer også tekstil materialer, blandet med ålegræs/hamp/trådalge typer. Samt produktion af tynd plast, der kan anvendes til plasticposer.